Despre noi

Beneficiar
ARHIEPISCOPIA ARADULUI
Str. Episcopiei, nr. 60, Arad
Tel.: 0257 281 856; 0257 281 872
Mobil: 0772 243 878
Email: cantinasocialaarad@gmail.com www.episcopiaaradului.ro; www.masaperoti.com

Arhiepiscopia Aradului este acreditată ca furnizor de servicii sociale și are experiență în acordarea de servicii sociale. Cantina socială Sfântul Ierarh Nicole funcționează din 27 februarie 2007. Cantina funcționează în principal pe baza de donații în ceea ce privește materia prima pentru pregătirea hranei și venituri proprii ale Arhiepiscopiei Aradului în ceea ce privește plata salariilor și a utilităților.

Cantina socială Sfântul Ierarh Nicolae oferă gratuit masa la aproximativ 100 de persoane sărace pe zi. Cantina functionează pe strada Episcopiei nr. 43. În anul 2020, Arhiepiscopia Aradului a semnat un Contract finanțat prin POCU, Axa prioritară 4, Obiectiv 4, conform Contractului de finanțare nr. POCU /436/4/4/127757 din data de 09.04.2020 denumit Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roți pentru bunicii comunitătii. În vederea îndeplinirii obiectivului general și obiectivelor specifice ale proiectului, am dezvoltat cantina socială și am înființat ca urmare a semnării contractului de finanțare, un serviciu de distribuire a hranei, serviciu pentru care vom asigura funcționarea timp de 24 de luni pe perioada proiectului și cel putin 6 luni după finalizarea proiectului. Serviciile de distribuire a hranei sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, identificați de specialistul grup țintă cu ajutorul autorităților publice (Casa de Pensii și DGASPC Arad), aflate în incapacitatea de a și asigura traiul zilnic ca urmare a deficiențelor fizice, a bolilor și a sărăciei. Prin urmare, în cadrul Cantinei Sociale Sfântul Ierarh Nicolae vor fi deserviți cca 100 de beneficiari (prin acordarea de mese calde cu ridicare sau servire la sediul Cantinei) și 170 de beneficiari, cărora li se va distribui o masă caldă la domiciliu. În perioada 2020-2021, atât din resurse proprii cât și prin finanțarea acordată prin proiect, s-a reabilitat Cantina Socială Sfântul Ierarh Nicolae, s-au facut recompartimentări, asigurandu-se un circuit al alimentelor în conformitate cu cerințele legale, s-au achizitionat echipamente noi necesare pregătirii hranei, s-au achiziționat în sistem de leasing operational 2 autovehicule pentru transportul mâncării la cei 170 beneficiari care vor fi deserviți prin proiect. Prin proiect este finanțată materia primă pentru pregătirea meselor (felul I si felul II) timp de 24 de luni, în medie timp de 21 de zile/lună pentru 170 de beneficiari/zi, costul caserolelor (170 buc caserole/felul I/zi și 170 caserole felul II/zi), combustibilul pentru cele 2 autovehicule și costul resurselor umane pentru perioada proiectului (Manager Proiect, Coordonator cantină, responsabil grup țintă, bucătar, 2 ajutor de bucătar, 2 șoferi). Suplimentar, sunt angajați din resurse proprii personalul necesar (o parte comun) pentru deservirea celorlalți beneficiari (100 persoane), precum și o parte din personalul care lucrează pe proiect cu 1/2 norma, lucrează și în cadrul Arhiepiscopiei cu jumatate de normă sau normă întreagă. În cadrul Cantinei Sfântul Ierarh Nicolae s-a mobilat și dotat și un birou în care își desfășoară activitatea Asistentul social și Responsabilul Grup Țintă, care sunt permanent la sediul acesteia pentru a oferi serviciile specifice beneficiarilor, a ține legătura cu aceștia și a-i ajuta să depășească situația de vulnerabilitate.

echipa masa pe roți
Pentru a se înscrie pe lista beneficiarilor, persoana interesată sau orice persoana care cunoaște astfel de persoane, poate să ia legătura cu Responsabilul Grup Țintă de pe proiect – Denis Rus la nr. de tel. 0772 243 878 sau să transmită formularul de înscriere de pe site, completat, împreună cu documentele anexate.
Echipa de management
+ 2 Ajutoare de bucătar, 2 șoferi
Manager Proiect
Carmen Antoinette Schmidt
Manager proiect
Avocat
Olimpia Besliu
Expert juridic, achiziții și contractare
Coordonator Cantină
Alina Proteasa
Coordonator Cantină
Responsabil Grup Țintă
Denis Rus
Responsabil Grup Țintă
Bucătar
Dorel Illuna
Bucătar
Bucătar
Iacob Bembe
Şofer
Bucătar
Iacob Neag
Şofer
Implică-te