Campanii și evenimente

Una din activitatile importante din proiect prin care se va asigura sustenabilitatea serviciilor initiate prin proiect si dezvoltarea comunitatii, pe termen mediu si lung a proiectului, are in vedere realizarea de parteneriate cu actori sociali si economici relevanti pentru identificarea de solutii adecvate, inovative, care sa contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunitatii.
Abordarea participativa a acestor parteneriate va implica vizite, evenimente, schimburi de experiente, participarea directa a membrilor comunitatii si a reprezentantilor viitorilor parteneri in actiuni menite sa identifice mecanisme de implicare si sprijin, solutii adecvate, inovative pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

In acest sens se au in vedere derularea de Activitati pentru cresterea gradului de implicare a membrilor comunitatii in rezolvarea problemelor acesteia, in actiuni care privesc binele comunitatii si de participare la luarea deciziilor in comunitate:
- organizarea si desfasurarea unei campanii de informare si constientizare in randul membrilor comunitatii privind asumarea responsabilitatii pe care o au fata de aceasta si implicarea in activitatile organizate prin proiect pentru comunitate, cu scopul cresterii gradului de participare sociala (vezi la sectiunea Implica-te cum o poti face).
- managementul voluntarilor si derularea activitatilor de voluntariat, cu program continuu sau ocazional, in acord cu specificul nevoilor identificate in comunitate.
- Dezvoltarea a 5 parteneriate pentru atragererea de resurse in baza legii Legea nr. 200/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
- Derularea unei Campania de promovare, stakholder engagement si implicare a comunitatii prin organizarea a 10 evenimente/sesiuni de stakeholder engament, la care vor fi invitati actori relevanti din comunitate care prin specificul activitatii lor isi pot aduce contributia in identificarea de solutii adecvate rezolvarii unor probleme specifice grupului tinta din proiect astfel incat sa depaseasca situatia de vulnerabilitate (ONG-uri, institutii si autoritati publice) precum si in sustinerea activa a demersului nostru de derulare a proiectului pe termen lung prin donatii in bani sau alimente, sponsorizari pentru anumite evenimente sau campanii, promovarea proiectului si a obiectivelor acestuia.
Nici un articol găsit.
Implică-te