Activități și rezultate

glisați la dreapta pentru a vedea întregul conținut
Activități
Rezultate planificate
Coordonarea generală a proiectului
(L01 - L30)
A.0.1. Coordonarea generală a proiectului
(L01 - L30)
 • 1.Strategie de implementare, monitorizare și control a proiectului realizată;
 • Rapoarte de activitate și fișe de pontaj lunare realizare;
 • Planul achizițiilor publice întocmit și actualizat;
 • Documentații de achiziție realizare;
 • Proceduri de achiziție derulate;
 • Contracte de furnizare / prestări servicii întocmite;
 • Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate și rambursate;
Informare și publicitate (L1 - L30)
10 Aprilie - 26 Aprilie și 15 Mai 2020 - 27 Octombrie 2022
 • 4 comunicate de presă în media scrisă și online;
 • 2 conferințe ale proiectului(de lansare și încheiere) organizate;
 • 1 pagină web a proiectului creată, dezvoltată și actualizată periodic pe parcursul implementării proiectului;
Activitatea de decontare a cheltuielilor indirecte (L1 - L30)
10 aprilie - 26 aprilie și 15 Mai 2020 - 27 Octombrie 2022
 • Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate și rambursate;
Selectarea grupului țintă L1 - L6
10 Aprilie 2020 - 27 decembrie 2020
 • 170 persoane vârstnice selectate;
 • 170 seturi de documente aferente grupului țintă completate;
 • O metodologie de recrutare și selecție a grupului țintă elaborate;
 • 170 rapoarte de evaluare a grupului țintă realizate;
Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice - L1 - L9
10 Aprilie 2020 - 27 Ianuarie 2021
 • 1 serviciu social dezvoltat;
 • 1 serviciu social înființat;
 • Un serviciu social care se autorizează ca și serviciu de tip cantină Masa de roți;
 • O documentație de autorizare aprobată;
 • Personal al cantinei angajat - bucătar, ajutoare de bucătar, șoferi;
 • Trasee pentru distribuția hranei realizate;
Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice - L5 - L30
28 August 2020 - 27 Octombrie 2022
 • 170 persoane deservite de serviciul Masa pe roți și cantina socială;
 • 170 de porții de mâncare livrate zilnic persoanelor vârstnice;
Campanie de implicare a comunității, consiliere socială, și de informare - L1 - L30
 • O campanie de stakholder engagement derulată;
 • 4 parteneriate pentru asigurarea de donații în alimente către cantina asigurate;
 • două servicii sociale a căror sutenabilitate este asigurată prin parteneriate;
Implică-te