Cantina Sfantul Nicolae - Serviciul Masa pe Roti pentru bunicii comunitatii

Publicat de: Masa pe roți
10 May 2022

Arhiepiscopia Aradului, a demarat azi, 06.12.2021 Activitatea de preparare si distribuire a hranei, respectiv a unei mese calde zilnice, pentru cele 170 de persoane varstnice identificate in cadrul Proiectului „CANTINA SFANTUL NICOLAE –SERVICIUL MASA PE ROTI PENTRU BUNICII COMUNITATII”, pe care il implementeaza in baza contractului de finantare POCU/436/4/4/127757 din data de 09.04.2020.

 Proiectul are o durata de 30 luni, pana in 27.12.2022 si este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combatarea saraciei, Domeniul Major de intervenit 4.4. – Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale. 

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toata suma reprezentand asistenta financiara nerambursabila. Obiectivul general vizat de proiectul Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii  este reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situatii de vulnerabiliate din Arad, prin dezvoltarea activitatatii cantinei Sfântul Nicolae ca centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de saracie pentru a deservi 170 de varstnici. 

În acest sens s-a renovat si dotat cu echipamente performante cantina sociala, s-au achizitionat 2 autoutilitare in sistem de leasing operational si s-a înfiintat un serviciu mobil de distribuire a hranei de tipul masa pe roti, serviciu pentru care vom asigura functionarea timp de 24 de luni pe perioada proiectului si cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului. 

Serviciile sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, identificati prin resurse proprii cat si cu sprijinul autoritatilor locale, aflate in incapacitatea de a-si asigura traiul zilnic ca urmare a deficientelor fizice, a bolilor si a saraciei. Scopul nostru este ca prin implementarea acestui proiect sa identificam si alte masuri de sprijin necesare in vederea integrarii socio-economice a celor 170 de persoane vârstnice, menite sa ajute comunitatea sa depaseasca starea actuala de risc si marginalizare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020.

Implică-te