CANTINA SFÂNTUL NICOLAE – SERVICIUL MASA PE ROȚI PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII

Durata
30 luni
Valoarea totală
2.742.882,60 lei
Deservim vârstnici
170
Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Arhiepiscopia Aradului, implementează proiectul cu titlul „CANTINA SFÂNTUL NICOLAE – SERVICIUL MASA PE ROȚI PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII
în baza contractului de finanțare

POCU/436/4/4/127757 din data de 09.04.2020.

Durata: 30 luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toată suma reprezentând asistență financiară nerambursabilă.

Obiectivul general este reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate din Arad, prin dezvoltarea activității cantinei Sfântul Nicolae ca centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie pentru a deservi 170 de vârstnici.

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente structurale
Obiectivele specifice ale proiectului
1
OS1 – Dezvoltarea cantinei sociale Sfântul Nicolae ca centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie adresat persoanelor vârstnice. Astfel, vom asigura prepararea și servirea mesei calde în cantină pentru cel putin 30 de luni, 24 în cadrul proiectului și cel putin 6 după terminarea acestuia, pentru cei 170 de vârstnici.
2
OS2 – Înființarea unui serviciu mobil de acordare a hranei, complementar cantinei sociale Sfântul Nicolae, de tip masa pe roți și autorizarea acestuia pentru a asigurara accesul la servicii sociale pentru 170 persoane vârstnice expuse riscului de excluziune socială cauzate de dificultățile de deplasare pe o perioadă de cel puțin 30 de luni, 24 în cadrul proiectului și cel puțin 6 dupa terminarea acestuia.
3
OS3 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii de tipul „masa pe roți” pentru cel puțin 170 de persoane din grupul țintă.
4
OS4 – Motivarea organizațiilor și a comunității locale pentru a dezvolta parteneriate de tip public-privat între unitatea de asistență socială și cel putin 5 organizații pentru a susține prin donații și voluntariat sustenabilitatea serviciilor adresate persoanele vârstnice pe termen lung.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Implică-te